Ullmhuchan Do Bhealtriail Ghaeilge

Ullmhúchán Do Bhéaltriail Ghaeilge

Is minic a bhíonn easpa muiníne ag mic léinn Ardteiste as a gcumas cumarsáid nádúrtha a dhéanamh agus Béaltriail Ghaeilge na hArdteistiméireachta á déanamh acu. Cuideoidh ár bpacáiste dianullmhúcháin don bhéaltriail le mic léinn atá ag iarraidh feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge i suíomh atá compordach agus tumthach. Is múinteoirí Gaeilge iad ár gcuid teagascóirí go léir a bhfuil taithí agus scileanna ar leith acu. Is cainteoirí dúchais iad an fhoireann ar fad atá againn. Is Brú nua-aimseartha, cúig réalt é Brú an Eargail a bhfuil gradaim bainte aige agus é lonnaithe i gcroílár na Gaeltachta.

Díreoidh an Pacáiste Dianullmhúcháin Bhéaltrialach seo ar dheis a thabhairt do mhic léinn a gcomhrá a chleachtadh. Cuideoidh seo leo bheith ar a suimhneas i mBéaltriail Ghaeilge na hArdteiste agus cuirfidh sé ar chumas do chuid mac léinn toradh fíormhaith a fháil i scrúdú Gaeilge na hArdteiste.

Tá costas de 160 euro an duine ar an Phacáiste Dianullmhúcháin Bhéaltrialach agus mar chuid de sin tá: 

 • Dhá oíche i mBrú cúig réalt an Eargail
 • Lánlóistín – béilí san áireamh
 • Sé huaire de ranganna Béaltrialacha Gaeilge:

Stór focal, frásaíocht, foghraíocht agus gramadach

Béaltriail Bhréagach a chlúdaíonn topaicí ó bhunleibhéal go hardleibhéal i bhFáiltiú, i Sraith Pictiúr, Aithris Filíochta agus Comhrá

Aiseolas ar fáil a chuideoidh le riachtanais aonaracha na mac léinn

 • Gníomhaíochtaí grúpa tráthnóna – Oíche de Chluichí & Disco Gaelach

Le cur san áireamh – ríomhphost: errigalhostel@gmail.com nó glaoigh ar 353 (0)74 9531180 agus abair cód 40G

Is féidir linn freastal ar ghrúpaí a bhfuil íosmhéid de 20 – 45 mac léinn ann agus is féidir le múinteoir amháin le gach 10 mac léinn fanacht SAOR IN AISCE.
Ag teacht le cóiste? Tá Páirceáil do Chóistí SAOR IN AISCE agus is féidir leis an tiománaí fanacht SAOR IN AISCE.

SA BHREIS: Gníomhaíochtaí Taobh Amuigh – roghnaigh ó rogha leathan:

 • Siúlóid Threoirithe suas ar an Eargail
 • Cadhcáil ar Loch na Cuinge, Dún Lúiche
 • Fánaíocht trí Ghleann Nimhe, Páirc Náisiúnta Ghleann Bheatha
 • Rothaíocht ar Shlí an Earagail
 • Ailleadóireacht
 • Siúl Scornaí (iontach fliuch!)
 • Gníomhaíochtaí uile-aimsire

Tar lá ar bith i gcaitheamh na seachtaine ó Mheán Fómhair go hAibreán!
Is féidir linn dátaí sólúbtha a chur ar fáil a fhoireann do do ghrúpa – cuir glaoch orainn lena phlé.
Téarmaí agus Coinníollacha
Más meascán de chailíní agus de bhuachaillí atá sna mic léinn, is gá go mbeadh múinteoirí den dá inscne i láthair.
Is iad na múinteoirí atá freagrach go príomha as na mic léinn